مرکز خرید شهر با هدف ارج نهادن به مشتریان خود، در نظر دارد نحوه قرعه کشی بزرگ یک دستگاه خودرو پراید و 150.000.000 ريال جایزه نقدی را به انتخاب شما مشتریان گرامی انجام دهد.

  • مشتریان گرامی در نظر داشته باشند؛ برابر اطلاعیه های قبلی تنها آن دسته از مشتریانی که بالای 20 امتیاز دارند در قرعه کشی خودرو پراید شرکت داده می شوند.
  • و مشتریانی که زیر 20 امتیاز داشته باشند در قرعه کشی 150.000.000 ريال (3 جایزه 50.000.000 ريالی برای 3 نفر) شرکت داده خواهند شد.
  • لازم به توضیح است این تصمیم به این دلیل اتخاذ شده بود که مشتریان دائمی از امتیاز برنده شدن خودرو بهره مند گردند.

علاوه بر جوایز اصلی، 15.000.000 ريال جایزه نقدی (3 جایزه 5.000.000 ريالی برای 3 نفر) به قید قرعه برای شرکت کنندگان در نظرسنجی

جهت تماس با برنده نظرسنجی الزاماً درج نام و نام خانوادگی شرکت کننده نیاز هست
جهت تماس با برنده نظرسنجی الزاماً درج شماره موبایل نیاز هست
انتقاد و پیشنهاد شما راه گشای ماست